قدس ، یکی از شهرهای قدیمی استان تهران در ایران است. چنانچه مایل به راه اندازی کسب و کاری جدید در این منطقه می باشید، مطمئناَ ثبت نمودن شرکت بهترین روش جهت شروع انواع فعالیت اقتصادی است .
در مورد ثبت شرکت در شهر قدس موضوع های متعددی قابل بحث و بررسی است که در این مقاله به هر یک از آن ها اشاره می شود. از جمله این موضوع ها شرایط اساسی تشکیل شرکت تجاری ، اقسام شرکت های قابل ثبت ، موضوع فعالیت شرکت، عده شرکاء، سرمایه اولیه ثبت کردن شرکت، ضوابط قانونی انتخاب نام شرکت، مدارک لازم جهت ثبت نمودن شرکت، هزینه ثبت و مدت زمان لازم برای ثبت و همچنین ثبت علامت تجاری می باشد.

شرایط اساسی تشکیل شرکت تجاری
1- قصد و رضای طرفین : منظور از قصد و رضای طرفین این است که چون تشکیل شرکت تجاری اختیاری است بدین جهت شرکاء هم باید با رضایت کامل وارد شرکت گردند. پس معلوم است که اگر یکی از شرکاء مجبور به قبول قرارداد شرکت شده باشد عقد قرارداد باطل است.
2- اهلیت طرفین : شرکاء و موسسین باید برای معامله و عقد قرارداد اهلیت داشته باشند. بنابراین صغیر و مجنون نمی توانند شرکت تاسیس نمایند مگر اینکه اولیاء آن ها به این امر رضایت دهند.
3- مشروعیت موضوع تشکیل شرکت : شرکت برای امری و فعالیتی خلاف قانون مانند حمل مواد مخدر و ... تشکیل شده باشد.

اقسام شرکت ها
1- شرکت سهامی ( عام – خاص ) 2- شرکت با مسئولیت محدود 3- شرکت تضامنی 4- شرکت نسبی 5- شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی 6- شرکت تعاونی
شرکت های مذکور را به اعتبار روابط شرکاء با یکدیگر و در قبال اشخاص ثالث به چهار دسته زیر تقسیم بندی می نمایند.
شرکت هایی که مسئولیت شرکاء فقط محدود به سرمایه اشخاص بوده و مازاد بر آن ، شرکاء هیچ مسئولیت دیگری ندارند. ( شرکت سهامی ، شرکت با مسئولیت محدود )
شرکت هایی که شرکاء در مقابل طلبکاران و اشخاص خارج، ضمانت دارند مانند شرکت تضامنی و شرکت نسبی
شرکت هایی که در نتیجه اختلاط دو نوع سهامدار بوجود می آیند .
مختلط سهامی ( سهامدار عام و شریک ضامن ) مختلط غیرسهامی ( با مسئولیت محدود و شریک ضامن )
شرکت های تعاونی اعم از شرکت های تعاونی تولیدی و مصرف
شرکت سهامی :
شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست. ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر می دارد : " شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :
نوع اول – شرکت های سهامی عام هستند که موسسین آن ها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.
نوع دوم- شرکت های سهامی خاص هستند که تمام سرمایه آن ها در موقع تاسیس منحصراَ توسط موسسین تامین گردیده است."
مشخصات شرکت سهامی عبارت است از :
1- سرمایه به سهام مساوی تقسیم شده است.
2- مسئولیت دارندگان سهام محدود به مبلغ اسمی آن هاست.
3- مسئولیت دارندگان سهام محدود به مبلغ اسمی آن هاست.
4- عده شرکاء کمتر از 3 نفر نیست.
5- سرمایه شرکت در بدو تاسیس نباید از مبلغ معینی که در قانون پیش بینی شده کمتر باشد. به موجب قانون ، در شرکت سهامی عام حداقل سرمایه در بدو تاسیس پنج میلیون ریال است و در مورد شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال .
شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و سرمایه شرکاء به سهام یا قطعات سهام تقسیم نگردیده، و هر یک از شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئولیت دارند و مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.
در ایران، موفقیت این نوع شرکت چشمگیر است. علت موفقیت آن هم این است که :
اولاَ: تشکیل شرکت ، متضمن تشریفات بسیار ساده ای است ؛ از جمله اینکه تشکیل آن نیاز به وجود بیش از دو نفر شریک ندارد.
ثانیاَ : مسئولیت شخصی شرکاء را به دنبال ندارد. البته بانک ها ، مقررات ساده قانون را در عمل مخدوش می کنند و به اعتبار خود شرکت اعتقاد ندارند. به همین علت ، در اغلب کشورها ، هنگام دادن تسهیلات به شرکت های با مسئولیت محدود از مدیر یا شریک دارای اکثریت آراء ، تضمین شخصی مطالبه می کنند که مبلغ آن بیش از مبلغ آورده او در شرکت است.
شرکت تضامنی :
شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می باشند. هر قراردادی که برخلاف فوق بین شرکاء بسته شود در مقابل اشخاص ثالث اعتباری ندارد.
شرکت نسبی :
شرکتی است که برای امور تجاری تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که سرمایه گذاری نموده اند .
شرکت های مختلط :
الف) شرکت مختلط سهامی
شرکتی است که از ترکیب چند شریک ضامن و چند شریک سهامی تشکیل می شود و شرکاء ضامن ، مسئولیت نامحدود دارند اما شرکاء سهامی به نسبت سرمایه ای که سرمایه گذاری نموده اند مسئولیت دارند.
ب) شرکت مختلط غیرسهامی
شرکتی است که از ترکیب چند شریک ضامن که دارای مسئولیت نامحدود هستند با چند شریک با مسئولیت محدود که سرمایه و مسئولیت آن ها باید به تناسب آن باشد در شرکت مسئولیت دارند. ( شرکاء ضامن در هر دو نوع شرکت مسئولیت اداره شرکت را عهده دار می شوند ) .
موضوع شرکت
موضوع شرکت عبارت است از عنصر اصلی شرکت یعنی آن چیزی که شرکت برای آن تشکیل شده است. موضوع شرکت می تواند خرید و فروش باشد یا حمل و نقل در هر حال بستگی به اداره شرکاء دارد و آن چیزی که در اساسنامه ذکر شده . موضوع شرکت باید مشروع باشد و متضمن منفعت عقلایی باشد. موضوع شرکت باید منجز و قطعی باشد. یعنی موضوع شرکت ابهام نداشته باشد و نوع خرید و فروش و حمل و نقل مشخص باشد.
موضوعات فعالیت برای ثبت نمودن شرکت به سه دسته تقسیم می شوند :
الف) موضوعاتی که به کلی غیرقابل ثبت هستند.
ب) موضوعاتی که قبل از ثبت نیاز به اخذ مجوز دارند. این موضوعات شامل 23 ماده می باشند.
ج) موضوعاتی که بدون نیاز به دریافت مجوز از سازمان ها و ارگان ها به ثبت می رسند.
شایان ذکر است ، خوانندگان محترم جهت کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه می توانند با همکاران ما در شرکت فکر برتر تماس حاصل نمایند و یا به مقاله " موضوعات نیازمند اخذ مجوز در ثبت شرکت " مراجعه نمایند.
• عده شرکاء
عده شرکاء اصولاَ بستگی به نظر موسسین دارد. اما قاعده این است که شرکت ، باید دارای حداقل دو عضو باشد. به موجب قانون ، تعداد سهامداران در شرکت سهامی عام در بدو تاسیس نباید کم تر از 5 نفر باشد و در شرکت سهامی خاص نباید کمتر از 3 نفر باشد. در شرکت با مسئولیت محدود ، مختلط سهامی ، مختلط غیرسهامی، تضامنی و نسبی ، حداقل شرکا 2 نفر می باشد. اضافه می گردد ، در شرکت تعاونی حداقل شرکا 7 نفر است .
• میزان سرمایه
هیچ شرکتی بدون سرمایه تشکیل نمی شود و به ثبت نمی رسد. البته قانون گذار به جز در مورد شرکت های سهامی که حداقل میزان سرمایه را معین کرده ، در مورد بقیه شرکت ها چیزی نگفته است. بنا بر قانون، در شرکت سهامی عام حداقل سرمایه در بدو تاسیس پنج میلیون ریال است و در مورد شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال .
در سایر شرکت ها، حداقل سرمایه محدودیتی ندارد . البته سرمایه شرکت نباید آنقدر کم باشد که جنبه تفننی پیدا کند. در چنین صورتی می توان گفت که سرمایه ناچیز به معنی عدم وجود سرمایه است که موجب بطلان شرکت می شود.

ضوابط قانونی انتخاب نام شرکت
1- در انتخاب نام شرکت حتماَ باید از اسم خاص استفاده شود.
2- اسم شرکت نباید قبلاَ توسط شخص دیگری به ثبت رسیده باشد.
3- کلماتی که در اسم شرکت ها استفاده می شوند باید واژه بیگانه نباشد و فارسی باشد. هنگامی که در یک نام پیشنهادی، ترکیبی از دو واژه فارسی، تداعی کننده یک واژه بیگانه باشد امکان ثبت آن وجود ندارد.
4- جهت تعیین اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب است.
5- نام شرکت لاتین نباشد.
6- نام هایی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارند پذیرفته نمی شوند.
7- استفاده از اسامی مشهوره که باعث فریب افکار عمومی می شود ممنوع می باشد.
8- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند پذیرفته نمی شوند.
9- اضافه کردن کلمات توصیفی پذیرفته نمی شود.

مدارک ثبت شرکت با مسئولیت محدود
1- برابر اصل مدارک شناسایی شرکا و مدیران
2- دو نسخه تقاضانامه برای ثبت کردن شرکت با مسئولیت محدود
3- دو نسخه شرکتنامه
4- دو نسخه اساسنامه
5- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
6- در صورت نیاز مجوز از مراجع ذیصلاح ( همان طور که توضیح داده شد، برای ثبت برخی موضوعات فعالیت نیاز به اخذ مجوز می باشد )
7- گواهی عدم سوء پیشینه

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص 
1- برابر اصل مدارک شناسایی سهامداران و مدیران
2- دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
3- دو نسخه اساسنامه شرکت
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( در شرکت های سهامی خاص حداقل 35 % از سرمایه شرکت باید در حسابی به نام شرکت نزد بانک واریز گردد ) .
5- مجوز فعالیت در صورت نیاز
6- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
7- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
8- گواهی عدم سوء پیشینه

مدارک ثبت شرکت تعاونی 
1- صورتجلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا و هیات مدیره منتخب و بازرسان
2- اساسنامه مصوب مجمع عمومی
3- درخواست کتبی ثبت
4- طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون
5- رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه
6- مدارک دعوت به عضویت افراد واجد شرایط

مدارک ثبت شرکت سهامی عام 
مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی )
1- دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی که بایستی به امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
2- دو نسخه طرح اساسنامه تکمیل شده
3- دو نسخه اظهارنامه ی تکمیل شده
4- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین
5- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه (حداقل 35% از 20 % سرمایه تعهد شده)
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار
8- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و همچنین فیش واریزی مربوطه
مرحله دوم: ( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)
1- دو نسخه اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
2- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار
3- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
4- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت(در صورتیکه قسمتی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی باشد)
5- اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار(مجوز ثانویه)

مدارک ثبت شرکت تضامنی 

1- دو نسخه شرکتنامه تکمیل شده
2- دو نسخه تقاضانامه تکمیل شده
3- دو نسخه اساسنامه تکمیل شده
4- دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
5- دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره
6- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
7- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جهت اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل
8- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه شرکاء ، مدیران و هیات نظار ( در مواردی که تعداد شرکاء بیش از 12 نفر باشند).
9- اصل وکالتنامه وکیل دادگستری در صورتی که ثبت کردن شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.

• هزینه و مدت زمان ثبت شرکت

یکی از مهم ترین بررسی هایی که متقاضیان ثبت انجام می دهند، تخمین هزینه ثبت نمودن شرکت است. ثبت کردن شرکت، به عنوان یک پروسه قانونی دارای برخی هزینه ها می باشد. هزینه ثبت شرکت، هزینه های متعددی در بردارد. هرینه هایی مانند : هزینه تعیین و استعلام نام شرکت ( چهار هزار تومان ) ، هزینه تنظیم اساسنامه شرکت + اوراق ثبتی ، درخواست گواهی عدم سوء پیشینه و کپی برابر اصل مدارک ، هزینه حق الثبت (توجه به سرمایه های مختلف متغیر می باشد.)، هزینه حق الدرج یا درج در روزنامه محلی ، هزینه پاکت ، پوشه ( حدوداَ سی هزار تومان ) و هزینه انتشار آگهی ثبت در روزنامه رسمی ( به طور میانگین و بر اساس تعداد کلمات و حروف اطلاعات ثبتی شرکت از صد و چهل هزار تومان به بالا است ) و هزینه پستی شرکت است که این هزینه پستی در مراکز مختلف بسته به میزان وزن و تعداد اوراق ( برگه ها ) متغیر می باشد.
توجه داشته باشید که نوع شرکت در هزینه آن موثر است. به عنوان مثال به دلیل پیچیدگی های ثبتی و اداری، هزینه ثبت کردن شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص با یکدیگر متفاوت است. همچنین ، تعداد نفرات شرکت، مکان و موضوع ثبت نیز در تفاوت قیمت ها تاثیر گذار است. در صورتی که موضوع فعالیت شرکت دارای موارد مختلفی بوده و طولانی باشد، هزینه ثبت افزایش می یابد. اخذ مجوز برای موضوعات مجوزی نیز طبیعتاَ هزینه های خود را به همراه خواهد داشت.
زمان ثبت 30 الی 45 روز می باشد.

• ثبت علامت تجاری پس از ثبت شرکت

از جمله اقدامات اختیاری پس از ثبت نمودن شرکت، ثبت علامت تجاری است . مطابق ماده 1 قانون علائم و اختاعات مصوب اول تیر1310 " علائم تجاری عبارت از هر قسم علامتی است اعم از نقش، تصویر ، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر ، لفاف و غیر آنکه برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری یا فلاحتی اختیار می شود. بنابراین علامت تجاری به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده آن است و به این جهت نباید اشخاص دیگر از آن سوء استفاده نموده و به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.
با توجه به این که شرکت ها برای حمایت از علامت تجاری خود نیاز به ثبت آن دارند ، در ادامه به مقررات ثبت علامت تجاری می پردازیم.
علامت باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آن را در انحصار صاحب علامت دانست مثلاَ برای کلاه علامت کلمه " کلاه " مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه " کلاه " منحصربودن آن به یک نوه کلاه معلوم نمی شود ولی برای چایی استعمال شکل یا کلمه " کلاه " مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که از آن نوع هستند استعمال نمی شود زیرا معرف جنس نخواهد بود.
علائمی که نمی توان به عنوان علائم تجاری یا یکی از اجزاء آن قرار داد عبارتند از :
1- پرچم کشور و هر پرچم دیگری که دولت آن را به عنوان علامت تجاری منع کند.
2- علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها و ارگان های دولت ایران
3- کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل انقلابی ، دولتی و امثال آن
4- علامات موسسات رسمی مانند آرم جمهوری اسلامی و هلال احمر و صلیب سرخ و ...
5- علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشند.
قانون ، داشتن علامت تجاری را اختیاری قرار داده ، مگر در مواردی که دولت آن را الزامی کند.
طبق تصویب نامه مورخ 3 اردیبهشت 1328 هیئت وزیران ، علامت هایی که ثبت آن اجباری است به قرار ذیل است :
1- داروهای اختصاصی ( اسپسیالیته ) مورد استعمال طبی و بیطاری
2- مواد غذایی که در لفاف و ظرف مخصوص باشند.
3- نوشیدنی ها و آب های گاز دار
4- لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
به موجب ماده 13 قانون مقررات امور پزشکی و داروی مصوب 29 خرداد 1334 ثبت داروهای اختصاصی اجباری است.
در غیر از موارد فوق، ثبت علامت برای تبعه ایران و سایر کشورها آزاد است و می توانند از آن بهره مند شوند.
هم چنین بخوانید :